De herontdekking

 

De Hilligenbacker

 

Dagelijks Gebruik

 

Productieproces

 

Het Materiaal

 

Betekenis Kleur

 

 

Heiligenlevens

 

Catharina

 

Barbara

 

 

For Sale

 

Links


Maria, de Heilige maagd, Onze-Lieve-Vrouwe, Madonna

Ze was de dochter van de heilige Anna en de heilige Joachim. Volgens de Katholieke Kerk is Maria "onbevlektontvangen" dat wil zeggen dat ze vanaf haar conceptie gevrijwaard was voor de erfzonde. De erfzonde is, volgens de leer, de Christelijke zonde die ieder mens al bij geboorte meekrijgt door de zonden van het eerste mensenpaar, Adam en Eva.

Haar naam betekent mogelijk de verlangde, door God geliefde. Ze is de meest vereerde en geliefde van alle heiligen. Er bestaan rond Maria allerlei legenden maar haar gehoorzaamheid, mededogen en haar nabijheid tot Jezus, hebben er voor gezorgd dat ze een centrale plaats inneemt binnen de Katholieke kerk in de vorm van de Mariaverering.

Maria neemt nooit de plaats van Jezus in als verlosser van zonden maar ze wordt in de regel als toegankelijker beschouwd dan Jezus. Zij treedt daardoor op als middelaar. Mensen bidden tot Maria en vragen daarbij om voorspraak bij Jezus. Mensen vragen Maria voor hen te bidden. Bekende gebeden zijn het Wees Gegroet en de rozenkrans. Van alle Maria feestdagen is Het belangrijkste en oudste Mariafeest is "Maria -Tenhemelopneming" op 15 augustus.

Maria is de moeder van Jezus Christus. Volgens aankondiging (annunciatie) van de engel, Gabriel,werd Jezus in de schoot van Maria ontvangen door de kracht van de Heilige Geest, de zogenoemde maagdelijke geboorte.

 

 
 
Maria, terra cotta, polychromie en vergulding, ca. 32 cm. Eigen productie
Maria, 1470-1480.(rode) pijpaarde, polycromie en verguldsel, H. 54,5 cm. Centraal Museum Utrecht.

 

 

 

 

 

Hadewijch Hilligenbacker; pijpaarden beeldjes en historisch correcte middeleeuwse kleding